liderlik nedir?

Yayınlanan: 2022-09-01

Liderlik, bir grup insanı ortak bir hedefe ulaşmak için yönlendirme sürecidir. Bir dizi liderlik stili vardır ve her liderlik stili, bir liderin, onu bir grup insanı yönetmeye yetecek kadar yetenekli kılan temel bir becerisini vurgular.

İçindekiler

İşlemsel liderlik

Bu liderlik tarzını takip eden bir lider, işi bitirmek için her zaman ödüller, cezalar ve benzeri şeyler vermektir. Prosedürleri ve rutinleri takip etme sanatında ustalaşana kadar düzenli olarak bir grup insana yardımcı olurlar. Bu liderlik tarzı, herhangi bir grup arkadaşının gün boyunca her zaman motive ve üretken kalmasına her zaman yardımcı olur.

Dönüşümcü liderlik

Adından da anlaşılacağı gibi dönüşümcü liderlik, bir liderin tam potansiyeline ulaşmak için bir ekibin çalışma biçiminde bir değişikliği yönlendirmek için gereken her şeyi yaptığı bir liderlik türüdür. Bu liderler, bir görevi yerine getirirken bir ekip üyesinin performans düzeyini, bağlılık düzeyini, sadakatini ve tüm katılımını iyileştirmeye yardımcı olur.

otoriter liderlik

Otoriter liderlik, kararların çoğunlukla lider tarafından alındığı ve ekibinden çok az katılımın olduğu bir liderlik tarzıdır. İnşaat, Askeri ve İmalat endüstrileri, belirli bir görev dizisini izleyen ve hataya yer bırakmayan endüstrilerdir. Adolf Hitler, Vladamir Putin ve Bill Gates, başarılı yetkili liderler olarak biliniyor.

katılımcı liderlik

Karar verme sürecinin ekipteki her üyenin girdilerini içerdiği bir liderlik tarzı. Bu liderlik tarzı, ekipteki her üyeyi güçlendirir ve kendilerini önemli ve yetkili hissettirir. Ayrıca ekip üyeleri arasında ekip içinde iyi ilişkiler kurmaya yardımcı olur.

temsilci liderlik

Bu liderlik tarzında, bir ekip üyesine, bir görevin tamamlanması sırasında karar vermesi için alabileceği tüm özgürlük verilir. Bir delegasyon lideri her zaman ekibinin becerilerine inanır ve ekibin güçlü ve zayıf yönleriyle oynamasını sağlar.

Liderlik koçluğu nedir?

Liderlik koçluğu, bir liderin bir koç yardımıyla nasıl en iyi hale gelebileceğinin önemli yönlerini öğrendiği bir süreçtir. Başka bir deyişle, bir ekibi hedeflerine ulaşmada daha etkili ve verimli olmak için liderlerin çalışma biçimleri açısından değişime daha açık olmalarına yardımcı olan bir süreçtir.

Liderlik koçluğu türleri

  • hümanist koçluk
  • Yetişkin gelişimi koçluğu
  • bilişsel koçluk
  • Koçluk için pozitif psikoloji modeli
  • Sistemik Koçluk
  • Hedef odaklı koçluk

Hümanist Koçluk

Hümanist koçluk, liderlerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Kendini gerçekleştirme terimini duymuşsunuzdur ve tüm bunlar bununla ilgili. Tamamen liderler ve koçlar arasında kurulan ilişkiye dayanır. Bu güven başarıyı getirir.

Yetişkin Gelişimi Koçluğu

Yetişkin Gelişimi Koçluğu, esas olarak, koçun liderin gelişiminde nerede durduğunu anlamaya çalıştığı ve liderin ileri düzeyde yetki ve sorumluluk anlayışına doğru ilerlemesine yardımcı olduğu yetişkin gelişiminin farklı aşamalarına odaklanır.

Bu, yine yetişkin gelişim aşamasında yaşanan sorunlara odaklanan daha terapötik bir koçluk stratejisi yaklaşımıdır.

Bilişsel Koçluk

Bilişsel koçluk, esas olarak, bir liderin başarısının yollarıyla karşılaşabilecek uyumsuz düşünceleri ele almaya odaklanır. Bu, koçun liderin ortaya koyabileceği eylemlerin yollarını sorguladığı ve böylece kendi başarısını engellediği koçluğa yönelik başka bir faydalı yaklaşımdır.

Koçluk için Pozitif Psiko modeli

Olumlu psikolojik koçluk yöntemi, son birkaç yılda popülaritesinde büyük bir artış gördü. Bu yaklaşım sıklıkla güç temelli bir yaklaşım olarak görülür. Buradaki fikir, koçun liderin pozitif duygular oluşturmak, mutluluğu yaymak vb. için mevcut güçlü yanlarını genişletmesine yardımcı olacağıdır. Bazen belirli hedeflere ulaşmak için kullanılabilir.

Sistemik Koçluk

Adından da anlaşılacağı gibi, Sistemik koçluk, liderlerin performansını etkileyen çok çeşitli faktörleri kapsar. Esas olarak liderlerin performansı üzerinde etki yaratabilecek kalıpları gözlemlemeye odaklanır ve onları bozmaya çalışır. Ayrıca, zaman içinde büyük sonuçlar elde etmek için yapılabilecek değişikliklere de odaklanır.

Hedef odaklı Koçluk

Hedef odaklı koçluk, temelde çoğumuzun aşina olduğu iş yerinde koçluk türüdür. Liderlerin kişisel ve kişiler arası kaynaklarını daha iyi hedeflere ulaşmak için kategorize etmelerine ve yönlendirmelerine yardımcı olmakla ilgilidir. Bu koçluğun birincil amacı, liderlerin iyi planlanmış hedefler oluşturmasına ve etkili bir eylem planı geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Liderlik koçluğunun önemi

  • Liderlik yeteneklerini geliştirir
  • Empati düzeyini artırır
  • Sosyal becerileri geliştirir
  • Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürün

Liderlik yeteneklerini geliştirir

Bir lider, ancak her gün sürekli olarak yeni bir şey öğreniyorsa harika kabul edilir. Bir liderin işi sadece ekibinin sorunlarını çözmek değil, onlara sorunlarından nasıl öğreneceklerini öğretmek ve onları kendi başlarına çözmenin farklı yollarını bulmaktır. Sürekli gelişme, harika bir lider olmanın tek yoludur ve bir liderlik koçu, iyi bir liderin harika bir lider olmasını engelleyen boşlukları kapatmaya yardımcı olur.

Empati düzeyini artırır

Her büyük liderin ekibine ilham vermek için kullandığı gizli araç empatidir. Bir liderden gelen basit bir "nasıl hissettiğini biliyorum", ekip üyelerinin onunla ilgilendiğinizi bilmelerine yardımcı olabilir. Herkes başarı ve başarısızlıkla farklı bir şekilde ilgilenir ve iyi bir lider, ekip arkadaşlarının başarısızlıklarıyla savaşmalarına yardımcı olmak için ne zaman empati kullanacağını ve başarıyı tattıklarında onların yanında yer alır.

Sosyal becerileri geliştirin

Her lider iyi bir iletişimci değildir, bazıları e-posta yoluyla iletişim kurmakta iyiyken, bazıları örnek olarak liderlik etmede iyi olabilir. Bir liderlik koçu, bir lider olarak ekibinizle iletişim kurmanın en iyi yolu olduğunu düşündüğünüz şey ile ekibinizin sizinle nasıl iletişim kurmayı tercih ettiği arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olur.

Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürün

Her liderin bir zayıf noktası vardır, bir liderlik koçu bu zayıflıkları güçlü yönlerine dönüştürmesine yardımcı olur. Konuşma bozukluklarına karşı sahne korkusu veya bu konuda bir liderin iyi bir lider olmasını engelleyen herhangi bir şeyle mücadele edilebilir ve bir koçun yardımıyla yapımda bir güç haline gelmek için kazanılabilir.

Hiçbir lider bir günde iyi ya da harika olmaz, birinin lider olarak gerçek potansiyelini bilmesi yıllar alır, bir liderlik koçu bu zamanı azaltır ve bir liderin kendisinin en iyisi olmasına yardımcı olur. İyi bir lider olmayı hayal ettiyseniz, ancak nadiren yolunuzu kaybettiğinizi gördüyseniz, sorunlarınızın ötesine geçmek için profesyonel liderlik programını kullanmak için kaydolun.